PVN konvertors

PVN konvertors (lokālais uz PC, strādā ar MsExcel)

Skatīties video ...

 

PVN konvertors (lokālais uz PC, veido PIVOT tabulu)